Maja Milošević

Izveštaj o transfernim cenama

Preduslovi za postojanje obaveze izrade studije o transfernim cenama Sam preduslov za postojanje transfernih cena su transakcije između povezanih lica, odnosno situacija u kojoj povezane firme međusobno obavljaju transakcije. Cena postaje transferna onogg momenta kada nastane obaveza u vezi transakcija između povezanih preduzeća. Razlika između tržišne i transferne cene Kada dva nezavisna pravna lica, tj. kompanije koje

Izveštaj o transfernim cenama Read More »

Poresko savetovanje

Uštedite svoj novac, optimizacijom poreske politike i korišćenjem zakonskih mogućnosti da platite onoliko koliko ste obavezni, a da to bude minimalno.
Pomoći ćemo vam da smanjite ili eliminišete poreske rizike i na taj način optimizujete vašu poresku efikasnost. Vodićemo vas kroz poreske olakšice, pomoći pri poreskoj kontroli, poreskom planiranju i ostalim pitanjima i ove oblasti.

Poresko savetovanje Read More »

Knjigovodstvene usluge za IT sektor

✓ Osnivanje preduzeća u APR✓ Prijava početka rada kompanije poreskoj upravi i ostalim nadležnim organima✓ Izrada osnovnih pravnih akata preduzeća✓ Vođenje evidencija o vašim potraživanjima i obavezama, uključujući i valute dospeća ✓ Davanje predloga za plaćanje i plaćanje po ovlašćenju✓ Komunikacija sa poslovnim bankama/ lizing kućama i vođenje kroz ceo proces od odobravanja do realizacije i

Knjigovodstvene usluge za IT sektor Read More »

Scroll to Top