Knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge i računovodstvene usluge su neizbežna sinergija u vašem poslovanju. Ukoliko želite da imate više informacija o vašem poslovanju, iz ugla finansijskih rizika i mogućnosti da optimalnije donosite poslovne odluke, računovodstvene usluge koje vam nudimo, će vam pomoći u tome.

Sadržaj strane

Knjigovodstvene usluge

Naš zadatak je ispunimo vaša očekivanja u oblasti pružanja knjigovodstvenih usluga. Vi birate obim i oblasti kroz koje ćemo vas voditi. Možemo vam ponuditi sledeće knjigovodstvene usluge:

✓   Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o računovodstvu i reviziji
✓   Vođenje analitičkih evidencija: kupaca, dobavljača, osnovnih sredstava, robe
✓   Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda
✓   Obračun poreza na dodatu vrednost, popunjavanje prijave i njena predaja kroz aplikaciju poreske uprave 
✓   Obračun zarada i naknada zarada, ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, obračun službenih putovanja, obračun zakupa pokretne i nepokretne imovine 
✓   Obračun poreza na dobit preduzeća 
✓  Knjiženje poslovnih događaja ( prihoda i troškova) u skladu sa organizacionom strukturom kompanije, ili profitnim cenrima – Komunikacija sa poreskim organima 
✓  Izrada finansijskih izveštaja, godišnje i po potrebi kraće: Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz set finanskih izveštaja 

Računovodstvene usluge

Možemo vam ponuditi sledeće računovodstvene usluge:

✓   Osnivanje preduzeća u APR
✓   Prijava početka rada kompanije poreskoj upravi i ostalim nadležnim organima
✓   Izrada osnovnih pravnih akata
✓   Vođenje evidencija o vašim potraživanjima i obavezama, uključujući i valute dospeća
✓   Davanje predloga za plaćanje i plaćanje po ovlašćenju
✓   Komunikacija sa poslovnim bankama i vođenje kroz ceo proces od odobravanja do realizacije i otplate kredita
✓  Komunikacija sa lizing kućama i vođenje kroz ceo proces od upućivanja zahteva za finansiranjem, sve do otplate poslednje lizing rate i otkupa pokretne imovine
✓  Specijalni paket vezano za obračun zarada, koji uključuje slanje platnih listića zaposlenima putem maila, kao i kripotovane fajlove radi poverljivosti i sigurnosti

Cene knjigovodstvenih usluga

Scroll to Top