Poresko savetovanje

Uštedite svoj novac, optimizacijom poreske politike i korišćenjem zakonskih mogućnosti da platite onoliko koliko ste obavezni, a da to bude minimalno. Pomoći ćemo vam da smanjite ili eliminišete poreske rizike i na taj način optimizujete vašu poresku efikasnost. Vodićemo vas kroz poreske olakšice, pomoći pri poreskoj kontroli, poreskom planiranju i ostalim pitanjima i ove oblasti.

Sadržaj strane

Usluge poreskog savetovanja

Sve ovo možemo zajedno ostvariti kroz paletu naših usluga iz ove oblasti:

✓   Skrining vašeg poreskog zdravlja
✓   Optimizaciju poreskih obaveza 
✓   Analizom transfernih cena između povezanih pravnih lica
✓   Planiranjem optimalne poreske politike u budućem periodu 
✓   Poreski aspekti prilikom statusnih promena ( pripajanje, spajanje, podela, odvajanje)
✓   Poreski podsticaji za kompanije koje ulažu u Srbiju
✓   Komunikacija sa poreskim organima

Scroll to Top