Knjigovodstvene usluge za IT sektor

✓ Osnivanje preduzeća u APR✓ Prijava početka rada kompanije poreskoj upravi i ostalim nadležnim organima✓ Izrada osnovnih pravnih akata preduzeća✓ Vođenje evidencija o vašim potraživanjima i obavezama, uključujući i valute dospeća ✓ Davanje predloga za plaćanje i plaćanje po ovlašćenju✓ Komunikacija sa poslovnim bankama/ lizing kućama i vođenje kroz ceo proces od odobravanja do realizacije i

Knjigovodstvene usluge za IT sektor Read More »