Izveštaj o transfernim cenama

Sadržaj strane

Preduslovi za postojanje obaveze izrade studije o transfernim cenama

Sam preduslov za postojanje transfernih cena su transakcije između povezanih lica, odnosno situacija u kojoj povezane firme međusobno obavljaju transakcije.

Cena postaje transferna onogg momenta kada nastane obaveza u vezi transakcija između povezanih preduzeća.

Razlika između tržišne i transferne cene

Kada dva nezavisna pravna lica, tj. kompanije koje nisu povezane vlasničkom ili upravljačkom strukturom, obavljaju međusobne transakcije, one istupaju medjusobno odnosno na tržištu po tržišnim cenama. Ove cene se nazivaju tržišne cene , jer se formiraju u uslovima slobodne konkurencije i tržišta.

S druge strane, kada dva povezana lica posluju, cene koje se u praksi formiraju između povezanih lica mogu biti različite od stvarnih tržišnih (po kojima se obavljaju transakcije među nepovezanim firmama) što samim tim znači da mogu biti iste, niže ili više od tržišnih cena.

Ovakvi poslovni odnosi između povezanih pravnih lica, odvijaju se u kontrolisanim transakcijama tj. unutar međusobnih transakcija između ovih pravnih lica.

Jedan od razloga ovakvih transakcija između povezanih pravnih lica, jeste smanjenje poreskih obaveze u zemljama gde su one nastale, tj. plaćanje manjeg poreza na dobit. 

Ko je obveznik izrade studije o transfernim cenama? 

Pravna lica između kojih postoji mogućnost kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona);

Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona);

Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona);

Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).

Rok za predaju studije o transfernim cenama

Rok za predaju izveštaja o transfernim cenama za pravna lica iznosi 180 dana od isteka poreskog perioda, a za preduzetnike do 15. marta naredne godine.

Ukoliko vam je potrebna studija o transfernim cenama, možete nas kontaktirati za više detalja

Scroll to Top